W Polsce istnieje obecnie obowiązek przeprowadzania badań technicznych samochodów osobowych i ciężarówek (czyli pojazdów samochodowych), motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep.

Badania te dzieli się na okresowe badania techniczne pojazdów oraz badania dodatkowe i badanie co do zgodności z warunkami technicznymi.

Pierwszego okresowego badania technicznego pojazdu należy dokonać:
- w przypadku samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t, motocykli albo przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t - przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji, potem przed upływem 5 lat od pierwszej rejestracji, lecz nie później niż przed upływem 2 lat od dokonania poprzedniego badania technicznego. Następne badanie musi nastąpić po roku;
- w przypadku pojazdów przewożących niebezpieczne towary, pojazdów samochodowych przystosowanych do przewozu osób (w liczbie od 5 do 9 osób) wykorzystywanych do transportu drogowego o zarobkowym charakterze, taksówek, pojazdu zasilanego gazem, pojazdów marki "SAM", pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i państwowego egzaminu, pojazdów uprzywilejowanych - po upływie 1 roku od czasu pierwszej rejestracji;
- w przypadku ciągników i przyczep rolniczych oraz motorowerów - przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji, a potem co 2 lata;
- w przypadku autobusów - przed upływem 1 roku od daty pierwszej rejestracji, a następnie co pół roku;

Ustawodawca przewidział również katalog pojazdów, których nie dotyczy nakaz wykonywania badań okresowych. Wyłączenie to na zastosowanie do przyczep lekkich oraz pojazdów zabytkowych. Przyczepy muszą tylko przejść przez badania techniczne przed pierwszą rejestracją. Natomiast warunki techniczne, które powinny spełniać pojazdy zabytkowe zostały określone w odrębnym rozporządzeniu.

Ponadto organ kontroli ruchu drogowego może zażądać przeprowadzenia badań dodatkowych pojazdu. Organ ma do tego prawo jeżeli istnieje przypuszczenie, że pojazd ten może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu albo nie spełnia wymagań ochrony środowiska. istnieje także możliwość skierowania pojazdu na takie badanie przez starostę albo posiadacza tego pojazdu.

Fotografie:

auto

moto

motoryzacja